Bībeles stunda 11.maijā

2011-05-04 11:46

    11.maijā 19.00 Sv.Meinarda baznīcā notiks pēdējā Bībeles stunda no cikla par garīgajām disciplīnām. Šī nodarbība būs veltīta Kalpošanai. Šī garīgā disciplīna ir dziedējoša un patiesu pazemību veidojoša.

Mūsdienās kalpošana un brīvprātīgs darbs nav zudis. Tas ir labi, ka daudzi ir gatavi kalpot otram vai labiem mērķiem, neko neprasīdami par to. Tas dod īstu prieku arī pašam darītājam. Kalpošana ir arī kā garīgās dzīves sastāvdaļa, veids, kā kristīgs cilvēks piedzīvo garīgas atklāsmes un komunicē ar Dievu.

Par šīm lietām mēs runāsim Bībeles stundā trešdien, 11.maijā.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

 

 

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!