Bībeles stunda par Astroloģiju

Trešdien, 6.janvārī baznīcā pl.17.00 notiks Bībeles stunda, kuras tēma būs Astroloģija.

Zvaigznes dienā mēs parunāsim par zvaigznēm – vai tās tiešām nosaka manu dzīvi? Ko tas varētu nozīmēt arī viena kristieša dzīvei? Šī tēma ir ļoti aktuāla gan Baznīcā, gan vēl vairāk ārpus tās. Grāmatnīcās pirktākās grāmatas ir par pašiedvesmu un par nākotnes paredzēšanu. Ļoti daudzi griežas pie astrologiem un dodas uz zīlēšanas saloniem, lai varētu saņemt kādas nākotnes prognozes. Tam pamatā ir bažas par savu iztiku un citām lietām, kas ļoti aktualizējušās krīzes iespaidā. Bet vai tas ir droši? Vai tas ir pamatoti? Ko par to saka Dievs caur Svētajiem Rakstiem?

Aicinām atnākt un kopā ar mums ieklausītos, pārrunātu un iegūtu jaunas atziņas.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode