Bībeles stunda par Gavēni

Trešdien, 10.martā 17.00 baznīcas pirmajā stāvā notiek Bībeles stunda par Gavēni.

 Gavēnis ir nedaudz svešāda garīgā prakse Latvijas luterāņiem, tomēr, mūsdienās aizvien vairāk draudžu locekļu arī mūsu draudzēs interesējas un cenšas ievērot liturģiskajā gadā esošos gavēņus pirms Ziemsvētkiem un pirms Lieldienām. Ikdienas gavēšana piektdienās ir arī sastopama luterāņu draudzēs, pie tiem, kuri izjūt vajadzību pēc dziļas garīgās dzīves. Luterāņi pamatā gavēšanu uztver kā līdzekli, ne kā mērķi.

Bībeles stundā, šajā trešdienā mēs atsvaidzināsim savu bībelisko izpratni par Gavēni un gavēšanu un pārrunāsim gavēņa vietu garīgajā dzīvē.

Visi interesenti tiek laipni gaidīti.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode