Bībeles stunda trešdien 5.maijā 19.00

2010-05-03 11:49

Trešdien 5.maijā 19.00 notiks Bībeles stunda par Desmitās tiesas principiem Baznīcā

Aicinām ikvienu uz Bībeles stundu par daudziem šodien tik aktuālo tēmu!

Desmitā tiesa ir Bīblisks ziedošanas princips, kas bija pielietots Israēla tautā kopš seniem laikiem un iespējams pat pirms tam. Ievērojot šo principu tika uzturēta garīgā kalpošana Israēlā un senais ebreju Templis. Šis princips ir uzniversāls. Dievs to Vecajā Derībā ir noteicis kā materiālās svētības iegūšanas iespēju.

Kā mēs šodien varētu un kā vajadzētu organizēt ziedošanu draudzei? Tas ir aktuāls jautājums mūsu Baznīcā kopš 10 gadiem. Tagad mūsu Baznīcā mācītāji un draudzes ir aicināti diskutēt par desmitās tiesas principiem, lai tie palīdzētu organizēt ekonomiskos principus. Par to arī mēs šajā Bībeles stundā pārrunāsim.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!