Bībeles stunda, trešdien, 2.jūnijā

Reizi mēnesī mūsu draudzē notiek Bībeles stunda par interesantām un aktuālām tēmām. Tā arī trešdien, 2.jūnijā pl.19.00 baznīcas pirmā stāva zālē notiks kārtējā Bībeles stunda par tēmu "Labie darbi".

Parasti luteriskajā dievbij'bā mēs esam paraduši skatīt šo tēmu caur izpratni, ka labie darbi nav pestīšanai nosakoši. Šoreiz mēs padomāsim par šo svarīgo jautājumu no nedaudz praktiska skatījuma. Jēkabs, mūsu Kunga Jēzus Kristus brālis savā vēstulē uzsver, ka labie darbi ir nepieciešami, jo ir indikators mūsu ticības dzīvīgumam un īstumam. Ticība bez labiem darbiem ir nedzīva, kā koks bez lapām vai nokaltis zieds. Mūsu pārliecība noteikti atklāsies rīcībā un vārdos, un, ja tā ir no Dieva, tad tie būs labi. Tas ir kosmisks likums no Dieva. Tādēļ mums arī būtiski ņemt vērā un apzināties labo darbu lielo nozīmi garīgajā dzīvē un attīstībā. Mēs iedziļināsimies tajā, ko par šo aspektu atklāj Svētie Raksti un pārrunāsim šo atziņu iemiesošanu ticības dzīvē.

Šo Bībeles stundu vadīs mūsu draudzes evaņģēlists Vilnis Cīrulis. Esiet laipni gaidīti!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode