Baznīcu nakts

2015-05-20 13:47

Sv.Meinarda Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2015.gada 5.jūnijā.

    Baznīcu nakts ir interesants mūsu kristīgās kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā, jūnijā. Nu jau trešo gadu tas piesaista daudzus interesentus, ne tikai Rīgā, bet nu jau ārpus tās.
    Baznīcu naktī var ienākt baznīcā citādi un iepazīt mūsu kultūras un garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk. Nāc un esi viesis arī vienā no Ikšķiles baznīcām - izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu.

 

Pasākumu ieskandēsim ar Baznīcas zvanu

18.00   Vakara svētbrīdis (Vespere).


19.00   Iepazīšanās ar baznīcu, stāstījumi par baznīcas un draudzes vēsturi, sarunas ar mācītāju un draudzes locekļiem.   
- Iespējams uzkāpt baznīcas tornī.
- Nodarbības bērniem.

20.00   Brīdis mūzikai. Piedalās pianists Kārlis Tirzītis

20.20   Tikšanās un sarunas ar mācītāju un draudzes darbiniekiem. Tējas pauze

21.00   Koncerts “Veltījums”.  Piedalās vokālais ansamblis “Putni” /Rīga/   

22.00   Ērģeļu un vijoļmūzika

22.30   Bībeles lasījumi un lūgšanas

23.00   Brīdis mūzikai. Piedalās flautiste Arta Asare

23.30   Bībeles lasījumi un lūgšanas

24.00   Noslēguma dziesma

_______________________________________________________________________________________


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!