Brīvdabas koncerts Sv.Meinarda luterāņu baznīcas dārzā 13.augustā

Atzīmējot Ikšķiles pilsētas svētkus, mūsu Sv.Meinarda baznīcas priekšā notiks brīvdabas koncerts, sestdien, 13.augustā 18.00. Pirmais šāds koncerts notika iepriekšējo gadu, kad mūsu pilsēta svinēja 825.gadi. Šogad mēs veidojam jauku tradīciju, piedalīties mūsu pilsētas svētkos ar Dieva Vārdu un jauku brīvdabas koncertu.

Koncertā muzicēs un dziedās mūziķi no Ikšķiles (draudzes koris, ansamblis Nona un vijolniece Viktorija Ivanova) un viesi, atskaņojot un izpildot gan garīgo, gan citu mūziku un dziesmas.

Aicināts ikviens. Ieeja katram interesentam.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode