Ceturtdien, 29.jūlijā, 10 gadu ordinācijas pateicības dievkalpojums

29.jūlijā mūsu baznīcā notiks svinīgais dievkalpojums.

Šajā dievkalpojumā mūsu draudze kopā ar mācītājiem Dzintaru Laugali un Jelgavas Svētās Annas draudzes mācītāju Aivaru Gusevu kopīgi svinēs 10 gada dienu kopš viņi kalpo Baznīcā mācītāja amatā. Dievkalpojumā piedalīsies arī Rīgas Mārtiņa draudzes mācītājs Andris Krauliņš, Rucavas draudzes mācītājs un Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže un Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes mācītājs un Valmieras iecirkņa prāvests Arnis Bušs. Dievkalpojums notiks pēc svinīgās dievkalpojuma kārtības.

Ordinācija mūsu Baznīcā ir kalpošanas amats draudzē un Baznīcā kopumā. Tā nav kādas personas īpašība, kvalitāte vai personisks īpašums. Ordinācija ir amats, kas nodrošina Dieva žēlastības līdzekļu, Dieva Vārda un Sakramentu adekvātu un pilnīgu pieejamību draudzē. Līdz ar to ordinācija ir draudzei un draudzē. Mēs to varam piedzīvot, kad mācītājs no sirds nododas kalpošanai, paklausot Dievam un mīlot savas draudzes locekļus. Tādēļ draudzes mācītāja ordinācijas gadadiena vai kalpošanas gadadiena nav svētki mācītājam, bet draudzei.

Mēs priecāsimies svinēt šo dievkalpojumu kopā!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode