Ceturtdien, 29.jūlijā, 10 gadu ordinācijas pateicības dievkalpojums

2010-07-27 14:44

29.jūlijā mūsu baznīcā notiks svinīgais dievkalpojums.

Šajā dievkalpojumā mūsu draudze kopā ar mācītājiem Dzintaru Laugali un Jelgavas Svētās Annas draudzes mācītāju Aivaru Gusevu kopīgi svinēs 10 gada dienu kopš viņi kalpo Baznīcā mācītāja amatā. Dievkalpojumā piedalīsies arī Rīgas Mārtiņa draudzes mācītājs Andris Krauliņš, Rucavas draudzes mācītājs un Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže un Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes mācītājs un Valmieras iecirkņa prāvests Arnis Bušs. Dievkalpojums notiks pēc svinīgās dievkalpojuma kārtības.

Ordinācija mūsu Baznīcā ir kalpošanas amats draudzē un Baznīcā kopumā. Tā nav kādas personas īpašība, kvalitāte vai personisks īpašums. Ordinācija ir amats, kas nodrošina Dieva žēlastības līdzekļu, Dieva Vārda un Sakramentu adekvātu un pilnīgu pieejamību draudzē. Līdz ar to ordinācija ir draudzei un draudzē. Mēs to varam piedzīvot, kad mācītājs no sirds nododas kalpošanai, paklausot Dievam un mīlot savas draudzes locekļus. Tādēļ draudzes mācītāja ordinācijas gadadiena vai kalpošanas gadadiena nav svētki mācītājam, bet draudzei.

Mēs priecāsimies svinēt šo dievkalpojumu kopā!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!