Ceturtdien, 6.janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums un Bībeles draugu vakars

Zvaigznes diena ir ātri pietuvojusies!

6.janvārī, ceturtdien 19.00 notiks Zvaigznes dienai veltīts dievkalpojums. Mēs klausīsimies lasījumu par Zvaigznes dienas notkumiem un pārdomāsim par to, ka Viņš prieks mums ir kā Vadītājs un gudrības devējs. Līdzīgi kā Austrumu gudrajiem, arī priekš mums Viņš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība, kas ved pie Tēva.

20.00 būs Bībeles draugu vakars, kurā mēs turpināsim iedziļināties apustuļa Pāvila vēstulē Romiešiem. Mēs iedziļināsimies vēstules 10:9-18 tekstā, kas atklāj par labo apliecību, kas dāvā brīvīb Dievā un par to, ka sludināšana ir ļoti svarīga priekš tā, lai mēs paļautos un ticētu Dievam.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode