Dārza svētki, svētdien, 16.jūnijā

2013-06-11 09:41

Svētdien, 16.jūnijā Ikšķiles Sv.Meinarda baznīcas dārzā notiks Dārza svētki.

Nu jau ceturto gadu mūsu draudzē notiks Dārza svētki. Tā ir mūsu draudzes locekļu sadraudzība, priecājoties par vasaru un mūsu baznīcas jauko dārzu.

Pēc svētdienas dievkalpojuma mēs sapulcēsimies baznīcas dārzā, lai kopā noskatītos draudzes locekļu uzvedumu ar fragmentiem no V.Lāča darba "Zveijnieka dēls". Dziedāsim dziesmas un mielosimies ar kaut ko garšīgu, ko paņemsim no mājām.

Aicināts ikviens! Līdzi ņemiet groziņu ar cienastu un labu garastāvokli.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!