Dārza svētki 22.jūnijā

Svētdien, 22.jūnijā pēc dievkalpojuma visi aicināti uz Dārza svētkiem Svētā Meinarda baznīcas dārzā!

Dārza svētki ir mūsu draudzes un viesu sadraudzības pasākums. Mēs priecīgi pavadām laiku kopā, dziedam dziesmas un nereti sniedzam priekšnesumus ar brīvdabas lugu. Diemžēl šoreiz mūsu aktieri ir negaidīti saslimuši, kādēļ mums jāatliek teātra uzvedumu uz Ikšķiles pilsētas svētku nedēļas nogali. Bet tas nenozīmē, ka Dārza svētki atceļās vai nevarēs notikt. Mēs dziedāsim garīgās dziesmas un jāņu dziesmas kopā ar mūsus draudzes kori un tā vadītājiem un citādi labi padzīvosim.

Esiet mīļi gaidīti!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode