Dievkalpojumi ceturtdienās

 Otra svarīgā izšķiršanās ir saistīta ar draudzes garīgo dzīvi – sākot ar septembra vidu, 17.septembri, notiks nedēļas dievkalpojumi ceturtdienās pl.19.00. Sākumā šie dievkalpojumi būs bez Svētā Vakarēdiena, kādēļ tie būs īsāki kā pilnie dievkalpojumi svētdienā. Vārda dievkalpojuma centrā ir Svēto Rakstu apcere, lūgšanas un dziesmas. Pēc draudzes mācītāja Dzintara Laugaļa domām, tas palīdzēs draudzes locekļiem stiprināties ticībā arī darba nedēļas vidū, kā arī piedzīvot nedaudz citādāku dievkalpošanu.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode