Dievkalpojumi Ziemsvētku laikā

Kā katru gadu, tā arī 2011.gadā Ikšķiles Sv.Meinarda ev.lut. baznīcā dievkalpojumi Ziemsvētku laikā notiek pēc iespējas intensīvi, lai ikviens, kurš vēlas piedzīvot Kristus piedzimšanas svētkus baznīcā, to varētu paveikt iespējamā laikā.

Luterāņu garīgajā tradīcijā Ziemsvētki ieņem ļoti nozīmīgu vietu. Tā ir Dieva iedzimšana ne tikai šajā pasaulē, bet daudziem no mums arī mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs. Daudzi tieši šajā laikā beidzot sadūšojas aiziet uz baznīcu un aprunaties ar Viņu, kurš šeit mājo.

Arī šajos Kristus dzimšanas svētkos mūsu baznīcā būs skaista eglīte un tā būs vieta katram, kurš vien atnāks, garīgās mājas mums visiem. Nāciet un redziet!

Dievkalpojumi Ziemsvētku periodā

24.decembrī, Ziemsvētku svētvakarā

Plkst. 16.00 Svētvakara dievkalpojums (dzied Ikšķiles draudzes koris)

Plkst. 18.00 Svētvakara dievkalpojums (dzied Ikšķiles draudzes koris)

25.decembrī,  Ziemsvētkos

10.00 dievkalpojumā dzied Ikšķiles vidusskolas ansambļi

  • Kristības - Iesvētības jauniem draudzes locekļiem

12.00 Bērnu Kristības

29.decembrī, ceturtdienā

18.00 Gadumijas vakara dievkalpojums

1.janvārī, svētdienā

 10.00 Jaungada un Jēzus vārda došanas svētku dievkalpojums

5.janvārī, ceturtdienā

19.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode