Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Lieldienās

2014-04-04 19:39

Dievkalpojumu laiki 2014.gada Klusajā nedēļā un Lieldienās

13.aprīlī, Palmu svētdienā 10.00, Klusās nedēļas ievada dievkalpojums

17.aprīlī, Zaļajā ceturtdienā 19.00, Svētā Vakarēdiena iestādīšanas piemiņai

18.aprīlī, Lielajā Piektdienā, 10.00, Kristus ciešanu piemiņas dievkalpojums

19.aprīlī, Klusajā sestdienā, 22.00, Nakts dievkalpojums Augšāmcelšanās dienas sagaidīšanai

20.aprīlī, Lieldienās, 10.00, Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!