Dosim naktsmājas Taize Rīga tikšanās dalībniekiem

2016-11-07 18:43

Eiropas jauniešu tikšanās

 

2016.gada 28.decembris –

2017.gada 1.janvāris

 

Eiropas tikšanās

Eiropas tikšanās tiek rīkotas kopš 1978.gada. Pagājušajā gadā tikšanās notika Valensijā, pirms tam – Prāgā, Strasbūrā, Romā, Berlīnē…

Mēs sagaidām, ka šogad Rīgā ieradīsies 10-15 tūkstoši jauniešu no visas Eiropas. Tikšanās tiek rīkota pēc luterāņu, katoļu, pareizticīgo un baptistu Baznīcu ielūguma. Jaunieši, kuri ieradīsies uz tikšanos, nepieder ne pie kādas kustības, viņi vienkārši meklē veidus, kā uzticēties, padziļinot savu iekšējo dzīvi un būvējot solidaritātes tiltus mūsu sašķeltajās sabiedrībās.

Tezē kopiena

Kopiena ir dibināta 1940.gadā, un tajā ir aptuveni simts dažādu konfesiju brāļu no vairāk nekā trīsdesmit valstīm. Kopiena vēlas, lai tās dzīve būtu kā vienotības zīme starp sašķeltajiem kristiešiem un tautām. Brāļi dzīvo tikai no sava darba augļiem un nepieņem ziedojumus.

Šī gada tikšanās Rīgā

Lai visu sagatavotu, Tezē strādā kopā ar vietējām sagatavošanas komandām visā Rīgā un tās apkārtnē. Naktsmītnes tiek meklētas pie vietējiem iedzīvotājiem. Tikšanās programmā paredzēta dalīšanās pieredzē un idejās mazākās grupiņās, kopīgas lūgšanas un semināri par daudzām dažādām tēmām. Rīta aktivitātes notiek vietējā apkaimē (draudzē). Pēcpusdienā jaunieši pulcēsies pilsētas centra baznīcās un vakarā – Ķīpsalas izstāžu centra un Arēnas “Rīga” hallēs.

Tie, kas dzīvo Rīgas apkārtnē, neatkarīgi no vecuma var piedalīties pasākumā bez iepriekšējas pieteikšanās vai biļetes. 

Arī mēs, Ikšķilieši esam aicināti uzņemt pie sevis, mājās Taizē jauniešus, kā arī piedalīties diskusiju grupās, lūgšanās mūsu vietējā kšķiles ev.lut.Svētā Meinadra baznīcā.

Šī ir lieliska iespēja mums satikt citu tautu jauniešus,iepazīt citas kultūras, veidot jaunus starptautiskus kontaktus, draudzību neizbraucot no mājām – Ikšķiles!

Sīkāka informācija par uzņemšanu ģimenēs, kā arī vietējām aktiviātēm: Aiga Ozola Tālr.nr. 29398668, aiga.vesere@gmail.com

www.taizeriga.lv; www.facebook.com/taizeriga2016

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!