Draudzes jauniešu kora pirmais mēģinājums

Ikšķiles draudzes Jauniešu koris sanāks uz savu pirmo mēģinājumu trešdien, 3.februārī pl.19.00 Ikšķiles Sv.Meinarda luterāņu baznīcā, Kalēju ielā 1.

Draudzes jauniešu kori vadīs diriģente Liene Kārkliņa. Viņa patlaban vada arī Ikšķiles pilsētas jauniešu kori „Soāre”. Draudzes jauniešu koris dziedās garīgas dziesmas, kas ir aizraujošas un interesantas jauniešiem. Amplitūda varētu būt samērā plaša, sākot no gospeļiem, Tezē kustības kompozīcijām, līdz korāļiem vai pat psalmiem. Protams, iesākumā paskatīsimies cik un kādi mēs sanāksim, tad pēc dziedātāju iespējām varēs diriģente saprast ko iespējams dziedāt. Katrā gadījumā labi, ka ir iekšējs prieks dziedāt un būt kopā ar draugiem vai iepazīt dziedāšanas pasauli. Dziedot draudzes korī iespējams arī iepazīt īpašu pasauli, kas atveras dzīvās un pozitīvās attiecībās ar Dievu, dziedot Viņam.

Pieteikties var pie diriģentes Lienes Kārkliņas, draudzes mācītāja Dzintara Laugaļa vai draudzes priekšnieces Spodras Zirnes, vai pie jebkura cita draudzes darbinieka.

Kontakti: ikskilesdraudze@inbox.lv, 65030328 (baznīcā), 26533041 (mācītājs)

Ar prieku gaidām ikvienu no jums, kas sevi apzinās kā jaunieti! 

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode