Draudzes padomes vēlēšanas noslēgušās

2009-10-03 12:07

Svētdien 27.septembrī notika draudzes padomes, valdes un revidentu vēlēšanas. Tās noritēja sekmīgi un labā kristīgā saskaņā. Kristīgajā draudzē vēlēšanas būtiski atšķiras no tām, kas notiek laicīgajā vidē, nav konkurences cīņa par varu, bet ir apņemšanās kalpot. Atrašanās draudzes padomē nav varas pozīcija. Draudzes locekļi ar savu balsi izrāda savu attieksmi, vai kandidāts būs atbilstošs šajā kalpošanā, esot draudzes vadībā.
Draudzes padomē tika ievēlēti 11 locekļi, bet par revidentiem 3 draudzes locekļi. Pēc tam ievēlētie padomes locekjļi sanāca un savu konstruēšanās sēdi, kurā ievēlēja draudzes valdi – priekšnieku un mantzini. Par draudzes priekšnieku ievēlēja Spodru Zirni, kura šajā amatā ir jau 10-to gadu. Par mantzini tikai ievēlēta līdzšinējā draudzes kasiere Ausma Zālīte. Draudzes valdes sastāvā ir arī draudzes mācītājs, bet viņš netiek vēlēts.
Ievēlētā draudzes padome, revidenti un valde darbosies tikai vienu gadu, līdz 2010.gada septembra beigām. Tik īss darbības laiks ir noteikts tādēļ, lai ļautu šī gada laikā atrast un aicināt pavisam jaunus kandidātus draudzes vadībā, kas varētu draudzi labi un paļāvībā uz Dievu vadīt.
Jaunā padome un revidenti tiks ievesti amatā draudzes dievkalpojumā tiklīdz tiks saņemts vēlēšanu rezultātu apstiprinājums no LELB Virsvaldes.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!