Draudzes sapulce 6.oktobrī

2019-09-04 20:58

Draudzes sapulce 6.oktobrī, pēc dievkalpojuma 11.30. 

Draudzes sapulce tiek sasaukta ar mērķi ievēlēt jaunu draudzes pārvaldi - padomi un revidentus. 

Aicināti visi pilntiesīgie Ikšķiles draudzes locekļi. 

Draudzes padome un revidenti tiek ievēlēti uz 3 gadiem. 

Lai Dievs svētī mūsu draudzes vadītāju kalpošanu!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!