Draudzi ietekmē valstī noteiktie ierobežojumi

2020-03-22 12:54
Noteikto ierobežojumu laikā, līdz 14.aprīlim -
 
NENOTIEK:
 
 • Dievkalpojumi
 • Iesvētes kurss
 • Svētdienas skola
 • Mācītāja pieņemšanas
 • Klusās lūgšanas 
 
Šajā laikā baznīca būs atvērta lūgšanām katru dienu -
9.00
13.00
18.00
Garīgam padomam, grēksūdzei vai, lai saņemtu Sv.Vakarēdienu varat sazināties ar mācītāju Dzintaru Laugali: 26533041, dzintarslaugalis@gmail.com


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!