Godly Play - iesākums

Kā es, mēs, nonācām līdz Godly Play?  

 

     Pagājušajā gadā sāku kalpot Svētdienas skolā, visu gadu nokalpojām pēc klasiskās Svētdienas skolas principiem.. Gads tuvojās beigām un es jutos kā  ižmiegta lupata. Paralēli mums bja iespēja apmeklēt LELB rīkotos skolotāju kursus visa gada garumā. Un tad nāca ziņa par Godly Play, iepazinos ar Līgu Cepurīti, sekoja iepazīšanās diena.. Maz vajadzēja - āķis bija lūpā iekabināts. Metode aizrāva, iededzināja dzirkstelīti. Parādijās alternatīva klasiskajai Svētdienas skolai, kas mani netikai garīgi bija izsmēlus, bet arī fiziski. Kulminācija bija seminārs, kur mūs apmācja divi pieredzējuši Godly Play skolotāji no ārzemēm. Semināra laikā pati kāpu netikai pa metodes izzināšanas kāpnēm, bet burtiski, lidoju augšup pa savām garīgajām trepēm. Ja jau uz pieaugušo tas atstāj tādu iespaidu, kas it kā visu zin, ir izlasjis Bībeli, tad tikai varu iztēloties kā Dievs strādā ar bērniem caur šo metodi. Šobrīd uz manu aicinājumu ir atsaukušies vēl 5 cilvēki, kopā esam 6 cilvēku komanda. Ja jūti aicinājumu kalpot Svētdienas skolā, esi gatavs mācīties tad droši nāc un piesakes.:)

 

 

Šo sadaļu domāju veidot kā blogu. Padalīties ar problēmām ar kādām saskarames, risinājumiem, padomiem.... mūsu pārdomām. Kā iedrošinājumu citiem, ka tas nav nekas neiespējams.

 

Svētīgu dienu vēlot - Rikarda.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode