Iesvētes mācības nodarbības atsākas

2010-01-03 14:43

Ikviens, kurš ir nolēmis kristīties un iesvētīties mūsu draudzē iziet apmācības, tā sauktās Iesvētes mācības. Tā ir mūsu Baznīcas kopīgi noteikta apmācību programma, ko realizē draudzes mācītājs, kopā ar tam sagatavotiem palīgiem. Būtībā tie ir interesanti semināri par Kristīgās ticības un luterāņu konfesijas pamatjautājumiem – Ticību Dievam, baušļiem, cilvēka esamību, garīgo dzīvi, dievkalpojumu, lūgšanu, Baznīcas vēsturi, citām reliģijām, sektām un draudzes dzīvi.

Šis kurss ir obligāts, lai varētu ienākt draudzē, laulātos, kļūtu par krustvecākiem (ja neesi iesvētīts). Un tas ir dabiski, ka mēs vispirms iepazīstamies ar vidi, kurā vēlamies veikt kādas patiesi nozīmīgas darbības. Taču nebaidieties, šis kurss jums paies ātri un būs jums nozīmīgs un saistošs. Palīdzēs ieraudzīt pasauli un sevi tajā no citas perspektīvas.

Iesvētes mācības sāksies svētdien, 31.janvārī pēc dievkalpojuma, kurš sākas pl.10.00.

Iepriekš varat pieteikties pie draudzes mācītāja Dzintara Laugaļa vai pie draudzes darbiniekiem.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!