Iesvētes mācības sākas 31.janvārī

Mūsu draudzē sākas Iesvētes mācību kurss. Ikviens, kurš vēlas iestāties mūsu draudzē vai arī kristīt savus bērnu vai arī pats kļūt par krustvecāku ir laipni aicināts (aicināta) uz Iesvētes kursu!

Tas ir semināra tipa kurss, kas notiek saskaņā ar visā Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā noteiktā apjoma. Kursā ir vismaz 20 tēmas, kuras nepieciešams izklāstīt tiem, kuri iestājas draudzē. Pirmajā brīdī tas šķiet daudz un apgrūtinoši, taču tie, kuri sadūšojušies atnākt, parasti atzīst, ka tas ir bijis tā vērts un ir devis būtisku devumu garīgajā izaugsmē, un tas ir bijis interesanti.

Iesvētes mācības sāksies svētdien, 31.janvārī pēc Ģimenes dievkalpojuma, aptuveni pl.12.00.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode