Iesvētes mācības ziemas-pavasara kursa sākums svētdien, 5.februārī

2012-01-27 15:45

Ja Jūs vēlaties apgūt Kristīgo pasaules uzskatu, Luterāņu Baznīcas mācības un prakses pamatus un iestāties mūsu draudzē, kā arī, ja jūs vēlaties laulāties vai kļūt par krustvecākiem, kristīt savus bērniņus un tādēļ vispirms jābūt iesvētītiem, tad Jums jāapmeklē Iesvētes kurss.

Pēc būtības, Iesvētes kurss nav tikai teorijas apgūšana, bet tā ir saskare ar kristīgo garīgumu, kura centrs un Avots ir Trīsvienīgais Dievs, kurš uzrunā cilvēku vairākās dimensijās vienlaicīgi, t.i., gan intelektuāli, gan arī caur sakrālo (caur prātu un caur dvēseles saskari ar Dieva realitāti), ko mēs piedzīvojam caur dzīvām attiecībām ar cilvēkiem, kuri tic un caur lūgšanām un dievkalpojumu. Tādēļ tā ir ienākšana vidē, kura prasa savu laiku un pierašanu.

Ikšķiles draudzē Iesvētes kurss notiek 2 reizes gadā - rudenī un pavasarī. Pavasara kurss sākas ziemas pēdējā mēnesī, notiek svētdienās un noslēdzas ar Iesvētībām Vasarsvētkos. Praktiski tas nozīmē, ka Jūs atnākat uz dievkalpojumu pl.10.00 un  pēc tam, kopā ar vadītāju un pārējiem kursantiem, dodaties uz nodarbību, kas ilgst 1,5 h. Kursā ir pamatā 16 nodarbības.

Iesvētes kursa pirmā nodarbība ir 5.februārī.

Ar prieku gaidīsim ikvienu gribētāju!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!