Iesvētes mācības sākušās

Sākot ar 1.oktobri Ikšķiles draudzē notiek Iesvētes mācības. Tā ir draudzē ienākošo locekļu apmācība, kur tiek apgūti Kristīgās ticības pamati, garīgās dzīves iemaņas, luteriskās konfesijas teoloģiskie principi, Latvijas ev. lut. Baznīcas uzbūve un ievads Ikšķiles draudzes darbībā. Saskaņā ar mūsu Baznīcas noteikto, Iesvētes mācības laikā notiek vismaz 20 nodarbības. Līdz ar to Iesvētes mācība ilgs līdz Ziemsvētku laikam. Kursa noslēgumā paredzēts arī laiks individuālai sarunai ar draudzes mācītāju par pasaules uzskatu un garīgo dzīvi katram iesvētāmam. Iesvētības paredzētas Ziemsvētkos, 25.decembrī.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode