Iesvētes kursa sākums 14.septembrī

2014-09-05 10:17

Ikšķiles draudzē sāksies jauns Iesvētes kurss, 14.septembrī, svētdienā, pēc dievkalpojuma.

Ja esat sākuši interesēties par ticību Dievam vai vēlaties laulāties, kristīt bērnus un iestāties draudzē, tad Iesvētes kurss ir laba iespēja un veids, kā sasniegt vēlamo.

Šis ir Rudens - Ziemas kurss, kas notiks svētdienās un noslēgsies ar Iesvētībām Ziemsvētkos.

Mūsu Iesvētes kurss pamatojas uz Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Sinodes apstiprinātajām Vienotajām kazuālprasībām, kas nosaka Iesvētes kursa tēmas un apjomu. Pavisam kursā ir 16 nodarbības, kuras apskata gan Kristīgās ticības pamatus, gan Baznīcas vēsturi, ikdienas dievbijības praksi un LELB uzbūvi, un Ikšķiles draudzes vēsturi un darbību.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!