Iesvētes kurss Ikšķiles draudzē sāksies 3.februārī

2019-01-26 16:08

Esiet aicināti uz Isvētes kursu Ikšķiles draudzē!

Mēs sākam jaunu draudzes locekļu apmācības kursu. 

Tas notiks katrā svētdienā pēc Dievkalpojuma, aptuveni pl.12.00

Kursā pavisam ir 14 nodarbības, kas noslēgsies ar Iesvētībām Vasarsvētkos.

Kristības būs Lieldienu Nakts Vigīlijas dievkalpojumā, 20.aprīlī, pl.22.00.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!