Iesvētes kurss

2016-09-16 19:37

18.septembrī, pēc Dievkalpojuma sāksies Iesvētes kurss.

Iesvētes kurss ir kristīgās ticības un garīguma ievada programma, kas palīdz ikvienam ienākt Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kopībā, mūsu Ikšķiles draudzē.

Ja vēlaties laulāties, dāvāt saviem bērniem Kristību, kļūt par krustvecākiem vai vienkārši turpināt savu garīgo attīstību, tad Iesvētes kurss ir pareizais solis.

Iesvētes kurss Ikšķiles draudzē notiek saskaņā ar Latvijas luterāņu Baznīcā pieņemto programmu. Tā nav tikai lekciju apmeklēšana, bet drīzāk ienākšana draudzē un caur to arī luterāņu Baznīcā, jo saņemot Iesvētības kādā no LELB draudzēm, ikviens iesvētītais var saņemt sakramentus un laulāties visās LELB draudzēs.

Iesvētes kurss notiks sākot ar 18.septembri, svētdienās pēc Dievkalpojuma, ap 12.00, Draudzes namā, Kalēju ielā 3.

Iesvētes kursu vada draudzes mācītājs Dzintars Laugalis, evaņģēlists Guntars Žīgurs, Antoņina Trapša un Valdis Ozols.

Esiet laipni gaidīti!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!