Ievēlēta draudzes padome

2010-09-24 13:27

Svētdien, 19.septembrī pēc dievkalpojuma palikušie mūsu draudzes locekļi piedalījās draudzes padomes un revidentu vēlēšanās.

Kopumā vēlēšanās piedalījās 45 draudzes locekļi. Mēs ievēlējām 11 padomes locekļus un 3 revidentus. Jaunievēlētā draudzes padome darbosies 3 gadus, tas nozīmē, līdz 2013.gada 18.septembrim. Draudzes padome un revidenti paliek gandrīz iepriekšējā sastāvā, savu iemeslu dēļ mainījās tikai 2 padomes locekļi.

Pēc kopsapulces jaunā padome sanāca, lai ievēlētu draudzes valdi. Valdē darbojas draudzes priekšnieks, priekšnieka vietnieks, mantzinis (iepriekš to sauca par kasieri) un sekretāre. Draudzes mācītājs ir valdē pēc sava amata. Tā nu valdē tika ievēlēti:

 • Jānis Rudzītis par draudzes priekšnieku;
 • Spodra Zirne par priekšnieka vietnieci;
 • Ausma Zālīte par draudzes mantzini;
 • Laila Vītola par draudzes sekretāri.

Tas nozīmē, ka ilggadējā draudzes priekšniece Spodra Zirne ir atstājusi savu priekšnieces amatu, turpinot kalpošanu draudzē kā priekšnieka vietniece. Padome ar pateicību un atzinību sveica līdzšinējo priekšnieci un vienbalsīgi aicināja kalpošanā jauno draudzes priekšnieku. Jānis Rudzītis ir draudzes loceklis ar lielu vadītāja pieredzi. Mēs esam pārliecināti, ka viņa labā attieksme un pieredze nesīs svētību arī kalpošanā draudzē.

Jaunā draudzes padome tiks ievesta amatā Pļaujas svētkos 2.oktobrī.


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!