Ievētes kursa sākums Ikšķiles draudzē!

2018-09-15 18:28

Aicinām un Ikšķiles draudzes Iesvētes kursu!

Kurss ir domāts ikvienam, kurš vēlas iesvētīties vai laulāties, kā arī kristīt savus bērnus vai kļūt par krustvecāku.

Iesvētes kurss notiek katru svētdienu pēc Dievaklpojuma, apmēram 12.00.

Kursu vada mūsu draudzes mācītājs Dzintars Laugalis un evaņģēlists Guntars Žīgurs, Valdis Ozols, Antoņina Trapša un citi mūsu draudzes kalpotāji.

Esiet laipni gaidīti.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!