Ikšķiles jaunajai baznīcai 80 gadu svētki

Šā gada 12.novembrī aprit 80 gadi kopš Ikšķiles jaunās baznīcas iesvētīšanas 1933.gadā.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs iesvētīja jauno Ikšķiles baznīcu pēc tam, kad jau vairākus gadus atpakaļ, 1.Pasaules Kara darbību dēļ bija sagrauta vecā Sv.Meinarda baznīca, kas tagad atrodas Daugavā uz Sv.Meinarda salas. Draudzei toreiz diemžēl nebija pa spēkam atjaunot veco dievnamu, kas ir ļoti nozīmīgs visai Baltijai, jo tā ir pirmā mūra celtne. Tādēļ draudze nolēma celt jaunu baznīcu, kas atradīsies tuvāk Ikšķiles centram un dzelzceļa stacijai.

Jaunās baznīcas arhitekts ir profesors Pauls Kundziņš. Baznīcā ir interesants interjers. Altārgleznas autors ir Ikšķiles iedzīvotājs un Mākslas Akadēmijas vadītājs Jānis Kuga. Baznīcā tika ievietota piemiņas plāksne karavīriem no Ikšķiles, kuri ir krituši atbrīvošanas cīņās. Ērģeles ir taisītas rūpnīcā VEF, bet lielais zvans liets Liepājas Metalurgā.

2005.gadā Ikšķiles draudze deva Sv.Meinarda vārdu savai atjaunotajai baznīcai, kura interjera autore ir Maija Avota, altāra logu vitrāžas veidojusi Sandra Utāne, bet altārtelpas mozaīkas darinājušas Kristīne Lazdāne un Anda Poikāne.

Mūsu draudze baznīcas 80 gadadienu svinēs divas dienas:

  • Sestdien, 9.novembrī 16.00 kora "Zemgale" koncerts
  • Svētdien, 10.novembrī 10.00 svinīgais dievkalpojums, ko vadīs LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Dziedās draudzes koris un Ikšķiles sieviešu vokālais ansamblis "Nona", diriģenta Jura Kļaviņa vadībā. Pēc dievkalpojuma būs īpaša sadraudzība baznīcas 1.stāva zālē, kopā ar arhibīskapu Jāni Vanagu.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode