Ikšķiles draudzes sapulce 26.martā

2017-03-21 16:43

Mūsu draudzes sapulce notiks svētdien, 26.martā pēc Dievkalpojuma.

Saskaņā ar LELB Satversmi, katra draudze sanāk visamaz reizi gadā, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un piedzīvoto. Draudzes mācītājs un priekšnieks nolasa draudzei pārskatus par draudzes garīgo un finansu stāvokli.

Tā darīsim arī mēs - atskatīsimies uz 2016.gadu un nedaudz pastāstīsim draudzei par to, kas ir plānots šajā gadā. 

Mēs arī īpaši gaidām sapulcē visus draudzes brīvprātīgos, kuri kaut ko dara mūsu draudzē!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!