Interesanta tikšanās 31.martā

31. martā,  LMS Grafikas kameras un "Rasas krāsu" organizētajā izstādē "Sirdslieta" Ikšķiles ev. lut. baznīcā, katrs varēja izjust radoši brīvu un priecīgu atmosfēru. Saturīgā un iedvesmojošā  sarunā par mākslu un dzīvi ar sanākušajiem interesentiem dalījās  mākslinieki :  Māris Subačs,  Ieva Nagliņa,  Lāsma Pujāte un citi kolēģi. 

Lāsma vadīja arī sietspiedes darbnīcu vairākiem desmitiem interesentu. Mākslinieki paviesojās arī Rasas krāsu apmācību telpās un no  sirds slavēja mūsu audzēkņu darbus un mēs visi vēl varam baudīt Māra zīmējumu ar parakstu uz  tāfeles mākslas nodarbību telpā!

Paldies draudzes vadībai un īpaši mācītājam Dzintaram Laugalim  par iespēju notikt tik garīgi un emocionāli bagātīgam pasākumam kopā ar draudzes cilvēkiem un daudziem citiem ikšķiliešiem un viesiem. Lai svētīgas radošas tikšanās arī turpmāk!!
-- 
Lauma Palmbaha
Mag/art māksliniece
mākslas pedagogs
t.29274111
www.rasaskrasas.lv


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode