Jaunieši tiek aicināti uz draudzes jauniešu kori

2010-01-16 19:56

Mūsu draudzē beidzot ir pienācis laiks atkal pulcēt jauniešus. Tā kā draudzē tiek veidots jauniešu koris, aicinām ikvienu jaunu cilvēku dziedāt mūsu draudzes jauniešu korī!

Kāpēc tev būtu jāpiesakās jauniešu korī? – Vispirms tāpēc, ka tas ir jēdzīgs laika pavadīšanas veids. Otrkārt, jauniešu korī iespējams satikt labus draugus. Treškārt, tā ir iespēja kopā dziedāt interesantas dziesmas, kas ir veltītas Dievam.

Pieteikties var pie draudzes mācītāja Dzintara Laugaļa vai pie jebkura cita draudzes darbinieka.

Ar prieku gaidām ikvienu no jums, jaunieši! 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

 

 

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!