Kapu svētki 21.jūlijā

Kā katru gadu Ikšķiles draudzē Kapu svētki notiek Jūlija priekšpēdējā svētdienā.

Šogad tas būs 21.jūlijā, 12.00 Lazdukalna kapsētā un 14.00 Ikšķiles vecajos kapos.

Šogad mēs arī pulcēsimies svētdienas dievkalpojumā pl.10.00.

Kapu svētki ir ne tikai draudzi, bet arī vietējo sabiedrību garīgi stipribošs notikums, kurā mēs lūdzam Dievu par tiem, kuri iepriekšējā gadā aizsaukti Dieva priekšā un arī par visiem, kuri dus šajā kapsētā. Kapu svētki ir īpaši uzraunājoši, jo liek aizdomāties par neizbēgamo nāves realitāti un atcerēties savu garīgo identitāti Kristū.

Uz Kapu svētkiem īpaši aicināti visi draudzes locekļi, īpaši tie, kuru tuvinieki atdusās mūsu garīgā pārziņā esošajās kapsētās.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode