Kapu svētki Ikšķiles novada kapsētās

2014-06-19 11:30

Svētdien, 20.jūlijā Ikšķiles luterāņu draudze rīko Kapu svētku Ikšķiles novada abās kapsētās.

Kapu svētki ir skaista kristīga un latviska tradīcija, kas nostiprinājusies Latvijā jau vairāk kā 100 gadus. Ne tikai baznīcas ļaudis, bet daudzi vietējie , kuru tuvinieki atdusās kasētās, uzpoš kapsētas un piedalās dievkalpojumos, kuros atceramies nāvi un stiprināmies ticībā uz Kristus doto Augšāmcelšanos no mirušajiem. Kapu svētkos ir iespēja pieteikt un aizlūgt par savējiem un citiem mirušajiem, lai Dievs viņiem dāvā mieru Kristus nopelna dēļ.

Ikšķiles abās kapsētās Kapu svētki notiks šādos laikos:

12.00 Lazdukalna kapos

14.00 Ikšķiles vecajos kapos

Kapu svētkos piedalīsies arī Ikšķiles ev.lut. draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā.

Ziedojumi par Kapu svētkiem ir draudzes kalpošanas darbam. Pateicamies par Jūsu atbalstu!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!