Kapu svētku dievkalpojumi

Ikšķiles draudze 22.jūlijā svinēs Kapu svētkus Ikšķiles novada kapsētās.

Katru gadu pirmspēdējā jūlija svētdienā mūsu draudzē notiek kapu svētki. Šogad, 22.jūlijā, kapu svētku dievkalpojumi notiks:

  • Lazdukalna kapsētā 12.00

  • Ikšķiles vacajos kapos 14.00.

Kapu svētkos vienmēr piedalās mūsu draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā. Mēs kopā dziedāsim garīgas dziesmas, pieminot mūžībā aizsauktos piederīgos.

Šogad mēs arī pulcēsimies svētdienas dievkalpojumā 10.00 no rīta. Iepriekšējos gados svētdienas dievkalpojumi baznīcā nenotika, jo draudze pulcējās kapu svētkos. Tomēr mūsu draudzē pēdējos 10 gados ir daudzi draudzes locekļi, kuriem nav piederīgo Ikšķiles kapsētās, un kuri vēlas būt dievkalpojumā ierastajā laikā.

Aizlūgumus par Mūžībā aizgājušajiem iespējams pieteikt Ikšķiles draudzes kancelejā vai arī pie mācītāja.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode