Kapu svētki 19.jūlijā

Ikšķiles draudze svinēs Kapu svētkus  19. jūlijā

Katru gadu mūsu draudze svin Kapu svētkus jūlija mēneša trešajā svētdienā. Šogad tas notiks 19.jūlijā.

Kapu svētki ir Dievkalpojums ar Dieva Vārdu un aizlūgšanām kapsētā, kur atdusas mūsu tuvinieki, kuri ticībā uz Kristu miruši. Tā ir jauka latviska tradīcija, kas pulcē ne tikai draudzes, bet plašu sabiedrības daļu, kuriem tas ir svarīgi.

Šogad 19.jūlijā mūsu draudzes norises būs šādas:

10.00 Dievkalpojums Sv.Meinarda baznīcā
12.00 Kapu svētki Lazdukalna kapsētā
14.00 Kapu svētki Ikšķiles kapsētā

Kapu svētkos dziedās arī Ikšķiles draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode