Kapu svētki 23.jūlijā

Ikšķiles draudze katru gadu svin Kapu svētkus Ikšķiles novada kapsētās.

Šogad Kapu svētki notiks 23.julijā, Lazdukalna kapos pl. 12.00 un Ikšķiles kapos pl. 14.00.

Kapu svētkos dzidās Ikšķiles draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā.

Kapu svētki Latvijas luterāņu garīgajā tradīcijā ir Dievkalpojums bez Sv.Vakarēdiena, kura galvenais mērķis ir Dieva Vārda pasludināšana, kristīgs mierinājums piederīgajiem un aizlūgšana par tiem, kuri dus kapsētā. Kapu svētki ir lieliska iespēja sapulcēties piederīgajiem, kuri ir devušies uz dzīvi prom no dzimtās puses. Līdz ar to tie ir dzimtas un ģimenes vienojoši svētki mūsu zēmē.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode