Kapu svētki 23.jūlijā

2017-07-06 12:12

Ikšķiles draudze katru gadu svin Kapu svētkus Ikšķiles novada kapsētās.

Šogad Kapu svētki notiks 23.julijā, Lazdukalna kapos pl. 12.00 un Ikšķiles kapos pl. 14.00.

Kapu svētkos dzidās Ikšķiles draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā.

Kapu svētki Latvijas luterāņu garīgajā tradīcijā ir Dievkalpojums bez Sv.Vakarēdiena, kura galvenais mērķis ir Dieva Vārda pasludināšana, kristīgs mierinājums piederīgajiem un aizlūgšana par tiem, kuri dus kapsētā. Kapu svētki ir lieliska iespēja sapulcēties piederīgajiem, kuri ir devušies uz dzīvi prom no dzimtās puses. Līdz ar to tie ir dzimtas un ģimenes vienojoši svētki mūsu zēmē.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!