Kapusvētki Ikšķiles draudzē 24.jūlijā

2011-07-15 10:02

Katru gadu mūsu draudzē Kapu svētki notiek jūlija priekšpēdējā svētdienā. Tā arī šogad Kapu svētki Lazdukalna kapsētā notiks 12.00, bet Ikšķiles vecajos kapos 14.00.

Kapu svētkus vadīs draudzes mācītājs Dzintars Laugalis un dziedās draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā.

Kapu svētki ir Latvijai raksturīga kristīga tradīcija, kurā kristieši pulcējas savas dzimtas kapsētā, lai parādītu cieņu un piemiņu savējiem, kuri jau ir Mūžībā un, lai stiprinātos ticībā un pārliecībā par Dieva apsolījumiem caur Jēzu Kristu pēc miesas nāves nonākt pie sava Dieva Mūžībā. Kapu svētki nav skumjš brīdis, bet gan cerību un ticības pilns dievkalpojums.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!