Kapusvētki Ikšķiles draudzē 24.jūlijā

Katru gadu mūsu draudzē Kapu svētki notiek jūlija priekšpēdējā svētdienā. Tā arī šogad Kapu svētki Lazdukalna kapsētā notiks 12.00, bet Ikšķiles vecajos kapos 14.00.

Kapu svētkus vadīs draudzes mācītājs Dzintars Laugalis un dziedās draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā.

Kapu svētki ir Latvijai raksturīga kristīga tradīcija, kurā kristieši pulcējas savas dzimtas kapsētā, lai parādītu cieņu un piemiņu savējiem, kuri jau ir Mūžībā un, lai stiprinātos ticībā un pārliecībā par Dieva apsolījumiem caur Jēzu Kristu pēc miesas nāves nonākt pie sava Dieva Mūžībā. Kapu svētki nav skumjš brīdis, bet gan cerību un ticības pilns dievkalpojums.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode