Koncerti Ikšķiles sv.Meinarda ev. lut. baznīcā

2009-10-21 07:54

 

13. decembrī, 3.adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00

Ikšķiles jauniešu koris „Soāre”

 

20. decembrī, 3.adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00

Ikšķiles pilsētas jauktais koris „Ikšķile”

 

24.decembrī, Ziemsvētku svētvakarā:

Pl. 16.00 svētku dievkalpojumā dziedās Ikšķiles draudzes koris

Pl. 18.00 svētku dievkalpojumā dziedās Ikšķiles draudzes koris

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!