Koncerts Santa Lucia 8.decembrī plkst.16.00.

Zviedrijas vēstniecībai ir tas gods ielūgt Jūs uz Lūcijas dienai veltītu koncertu ”Santa Lucia”

Iksķiles Sv. Meinarda ev. luteriskā baznīcā, Kalēju ielā 1,

8.decembrī plkst.16.00.

 

Svētās Lūcijas (Sankta Lucia) svētki ir sena zviedru tradīcija. Šodien tā ir viena no skaistākajām tradīcijām laika periodā pirms Jaunā gada. Šai dienā mēs svinam gaismas svētkus, par ko liecina arī pats vārds Lūcija, kas celies no latīņu vārda Lux – gaisma. Tādējādi mēs godinām gaismu, kas izgaismo garo, tumšo ziemu.

Mēs ceram, ka arī jums patiks šī skaistā zviedru tradīcija.

 

Ielūgums uz koncertu pielikumā. Ieeja brīva.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode