Kristību un Iesvētību devkalpojums 25.jūlijā

2010-07-09 16:06

25.jūlijā mūsu draudzē notiks īpašs dievkalpojums, kurā mēs ar prieku uzņemsim draudzē jaunus draudzes locekļus

Šogad, laikam ekonomiskās krīzes dēļ ir samazinājušās laulības. Salīdzinoši ar ieprieksējiem gadiem to skaits ir krities vismaz uz pusi. Tomēr pretstatā tam ir vairāk ļaužu, kuri vēlas vai nu paši saņemt Kristības Sakramentu vai arī kristīt savus mazuļus. Neskatoties uz to, ka mēs neesam plānojuši iesvētes mācības grupas vasarā, ir bijuši daudz vecāku, kuri vēlas iesvētīties, lai kristītu bērnus vai kļūtu par krustvecākiem. Tā nu konfirmācijas mācību vēl ieziet tie, kuri tiks iesvētīti jūlija pēdējā svētdienā.

Draudzei par to ir prieks! Jo Kristības ir sakraments, kas sniedz pestīšanas ceļu, kā pats Kristus apliecina: "ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva Valstībā!" (Jņ.3:5)


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!