Krusta Ceļš, Klusajā Sestdienā, 19.00, baznīcā

Klusajā Sestdienā, 19.aprīlī, 19.00 Sv.Meinarda baznīcā notiks Kristus Krusta Ceļš.

Meditācijas laikā mēs gremdēsimies apcerēs un lūgšanās par Kristus Krusta ceļu, kā tas mums atklājas Evaņģēlijos. Līdzīgi, kā ierastajos Krusta ceļos mēs to darīsim caur stacijām, bet mēs paliksim uz vietas, altāra priekšā baznīcā un meditāciju stacijas ir ņemtas pilnībā no Evaņģēlija tekstiem.

Krusta Ceļš ir Baznīcas apceru un lūgšanu cikls, kas ticīgajam palīdz gremdēties pārdomās un lūgšanās, raugoties uz Kristu, kurš mūsu dēļ uzņēmās vainu un sodu, lai mēs varētu būt brīvi un glābti. Krusta ceļā pavisam ir 14 stacijas un tas noslēdzas ar Augšāmcelšanās cerību.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode