Laulību kurss Ikšķiles draudzē

2015-04-30 15:33

No 2.maija Ikšķiles draudzē notiks LAULĪBU KURSS.

Kurss paredzēts visiem pāriem, kuri plāno vai ir laulājušies. 
Īpaši aicināti visi, kuri šogad laulāsies mūsu baznīcā!

Kurss notiks sestdienās, 11.00, Ikšķiles Sv.Meinarda luterāņu baznīcā. 
Kursā pavisam būs 4 nodarbības, katra ilgs ap 1 stundu.
Kursu vada mācītājs Dzintars Laugalis.

Lūdzu nāciet kopā, tas domāts jums abiem!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!