Lekcija par auglības atpazīšanas metodēm

2013-04-09 10:16

Sestdien, 13.aprīlī pl.11:00 plānojam lekciju vecākiem par ģimenes plānošanu, izmantojot auglības atpazīšanas metodi. Pie mums viesosies Baiba un Dainis Stikuti. Plānojam arī bērnu pieskatīšanas iespēju, lai lekciju varētu apemklēt abi vecāki. Iepriekš lūgums pieteikties Anitai Vītolai rakstot uz vitola.anita@gmail.com vai zvanot 26151814! Vairāk par metodi var apskatīties informāciju www.augliba.lv


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!