LELB Arhibīskapa Jāņa Vanaga vizīte Ikšķiles draudzē

2011-08-25 12:50

Svētdien, 4.septembrī Ikšķiles draudzē viesosies Arhibīskaps Jānis Vanags.

Viesošanās iemesls ir LELB apbalvojumu komisijas lēmums piešķirt Baznīcas apbalvojumu "Uzticības Vairogs" Ikšķiles draudzes locekļiem: profesoram un akadēmiķim Ivaram Kalviņam un ilggadējai draudzes priekšniecei Spodrai Zirnei. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Ikšķiles draudzes attīstībā un uzticīgu un nesavtīgu kalpošanu Baznīcai.

Spodra Zirne un Ivars Kalviņš bija starp tiem aktīvajaim un uzņēmīgajiem Ikšķiles draudzes locekļiem un ikšķiliešiem, kuri uzdrošinājās uzsākt un sekmīgi paveikt mūsu Sv.Meinarda vārdā nosaukto baznīcu. Mūsu jaunais un cēlais draudzes nams tapis Ivara un Spodras aktīvā darbā un sadarbībā, gan ar citiem draudzes cilvēkiem, gan ar arhitektu un celtniekiem.

Šī nelielā pateicība simbolizē gandarījumu un prieku par visu to labo, ko iespējams paveikt Dieva druvā, pateicoties Viņa svētībai.

Ikšķiles draudze piedzīvos priecīgu brīdi, līdzdalot prieku un gandarījumu par saviem mīļajiem draudzes locekļiem!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!