LELB Arhibīskapa Jāņa Vanaga vizīte Ikšķiles draudzē

Svētdien, 4.septembrī Ikšķiles draudzē viesosies Arhibīskaps Jānis Vanags.

Viesošanās iemesls ir LELB apbalvojumu komisijas lēmums piešķirt Baznīcas apbalvojumu "Uzticības Vairogs" Ikšķiles draudzes locekļiem: profesoram un akadēmiķim Ivaram Kalviņam un ilggadējai draudzes priekšniecei Spodrai Zirnei. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Ikšķiles draudzes attīstībā un uzticīgu un nesavtīgu kalpošanu Baznīcai.

Spodra Zirne un Ivars Kalviņš bija starp tiem aktīvajaim un uzņēmīgajiem Ikšķiles draudzes locekļiem un ikšķiliešiem, kuri uzdrošinājās uzsākt un sekmīgi paveikt mūsu Sv.Meinarda vārdā nosaukto baznīcu. Mūsu jaunais un cēlais draudzes nams tapis Ivara un Spodras aktīvā darbā un sadarbībā, gan ar citiem draudzes cilvēkiem, gan ar arhitektu un celtniekiem.

Šī nelielā pateicība simbolizē gandarījumu un prieku par visu to labo, ko iespējams paveikt Dieva druvā, pateicoties Viņa svētībai.

Ikšķiles draudze piedzīvos priecīgu brīdi, līdzdalot prieku un gandarījumu par saviem mīļajiem draudzes locekļiem!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode