Lūgšanu brokastis Ikšķilē

2023-09-01 16:39

23. septembrī 11.00 Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā Svētā Meinarda baznīcā notiks pirmās Ikšķiles pilsētas Lūgšanu brokastis.

Lūgšanu brokastīs aicinām Ikšķiles pilsētas iestāžu un uzņēmumu vadītājus, Ogres novada Domes deputātus, Ikšķilē pārstāvēto kristīgo konfesiju draudžu garīdzniekus, sabiedrības līderus un vadītājus, uzņēmējus, mediķus, māksliniekus un sportistus, bez kuriem nav iedomājama Ikšķiles pilsētas labklājība.

Lūgšanu brokastis kalpo par stiprinājumu, iepriecinājumu un jaunu cerību ikvienam vadītājam un cilvēkam, uz kura pleciem gulstas atbildība. Lūgšanu brokastīs satiekas reliģiskie un sabiedrības pārstāvji, lai sajustu mieru, pārdomātu savu esamību, sadzirdētu viens otru un vienotos kopējā lūgšanā.

Par Lūgšanu brokastu devīzi šoreiz izraudzīts citāts no apustuļa Pētera 1. vēstules 2:5 “ Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu...”

Lūgšanu brokastis notiks Ikšķiles ev. lut. Sv.Meinarda baznīcas pirmā stāva sadraudzības zālē. To vadīs un ievada uzrunu sacīs Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, bet norisei cauri vadīs draudzes svētdienas skolas vadītāja Anita Vītola. Iedvesmojošas dzīves liecības sniegs interesanti un pazīstami cilvēki, kā mūsu draudzes loceklis, Latvijas Zinātņu Akadēmijas prezidents un Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis Ivars Kalviņš. 

Lūgšanu brokastīs muzicēs Ogres luterāņu slavēšanas grupa.

Lūgšanu brokastis rīko Ikšķiles evaņģēliski luteriskas draudze sadarbībā ar Ikšķiles pilsētas pārvaldi.

Lūgšanu brokastu laikā vienmēr tiek vākti ziedojumi labam mērķim. Mūsu lūgšanu brokastīs lūdzam ziedot Ikšķiles dievnamiem, lai mūsu pilsētā Dieva nami būtu skaisti, būtu pieejami un apliecinātu ticību Dievam. Saziedotos līdzekļus sadalīsim līdzīgās daļās un nodosim draudzēm, kuras tos uztur.

Par dalību Lūgšanu brokastīs aicinām sazināties ar Anitu Vītolu 26434693.

23. septembrī 11.00 Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā Svētā Meinarda baznīcā notiks
pirmās Ikšķiles pilsētas Lūgšanu brokastis.
Lūgšanu brokastīs aicinām Ikšķiles pilsētas iestāžu un uzņēmumu vadītājus, Ogres
novada Domes deputātus, Ikšķilē pārstāvēto kristīgo konfesiju draudžu garīdzniekus,
sabiedrības līderus un vadītājus, uzņēmējus, mediķus, māksliniekus un sportistus, bez
kuriem nav iedomājama Ikšķiles pilsētas labklājība.
Lūgšanu brokastis kalpo par stiprinājumu, iepriecinājumu un jaunu cerību ikvienam
vadītājam un cilvēkam, uz kura pleciem gulstas atbildība. Lūgšanu brokastīs satiekas
reliģiskie un sabiedrības pārstāvji, lai sajustu mieru, pārdomātu savu esamību,
sadzirdētu viens otru un vienotos kopējā lūgšanā.
Par Lūgšanu brokastu devīzi šoreiz izraudzīts citāts no apustuļa Pētera 1. vēstules 2:5 “
Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu...”
Lūgšanu brokastis notiks Ikšķiles ev. lut. Sv.Meinarda baznīcas pirmā stāva
sadraudzības zālē. To vadīs un ievada uzrunu sacīs Ikšķiles evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, bet norisei cauri
vadīs draudzes svētdienas skolas vadītāja Anita Vītola. Iedvesmojošas dzīves liecības
sniegs interesanti un pazīstami cilvēki, kā mūsu draudzes loceklis, Latvijas Zinātņu
Akadēmijas prezidents un Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis Ivars Kalviņš.
Lūgšanu brokastīs muzicēs Ogres luterāņu slavēšanas grupa.
Lūgšanu brokastis rīko Ikšķiles evaņģēliski luteriskas draudze sadarbībā ar Ikšķiles
pilsētas pārvaldi.
Lūgšanu brokastu laikā vienmēr tiek vākti ziedojumi labam mērķim. Mūsu lūgšanu
brokastīs lūdzam ziedot Ikšķiles dievnamiem, lai mūsu pilsētā Dieva nami būtu skaisti,
būtu pieejami un apliecinātu ticību Dievam. Saziedotos līdzekļus sadalīsim līdzīgās
daļās un nodosim draudzēm, kuras tos uztur.
Par dalību Lūgšanu brokastīs aicinām sazināties ar Anitu Vītolu 26434693.23. septembrī 11.00 Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā Svētā Meinarda baznīcā notiks
pirmās Ikšķiles pilsētas Lūgšanu brokastis.
Lūgšanu brokastīs aicinām Ikšķiles pilsētas iestāžu un uzņēmumu vadītājus, Ogres
novada Domes deputātus, Ikšķilē pārstāvēto kristīgo konfesiju draudžu garīdzniekus,
sabiedrības līderus un vadītājus, uzņēmējus, mediķus, māksliniekus un sportistus, bez
kuriem nav iedomājama Ikšķiles pilsētas labklājība.
Lūgšanu brokastis kalpo par stiprinājumu, iepriecinājumu un jaunu cerību ikvienam
vadītājam un cilvēkam, uz kura pleciem gulstas atbildība. Lūgšanu brokastīs satiekas
reliģiskie un sabiedrības pārstāvji, lai sajustu mieru, pārdomātu savu esamību,
sadzirdētu viens otru un vienotos kopējā lūgšanā.
Par Lūgšanu brokastu devīzi šoreiz izraudzīts citāts no apustuļa Pētera 1. vēstules 2:5 “
Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu...”
Lūgšanu brokastis notiks Ikšķiles ev. lut. Sv.Meinarda baznīcas pirmā stāva
sadraudzības zālē. To vadīs un ievada uzrunu sacīs Ikšķiles evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, bet norisei cauri
vadīs draudzes svētdienas skolas vadītāja Anita Vītola. Iedvesmojošas dzīves liecības
sniegs interesanti un pazīstami cilvēki, kā mūsu draudzes loceklis, Latvijas Zinātņu
Akadēmijas prezidents un Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis Ivars Kalviņš.
Lūgšanu brokastīs muzicēs Ogres luterāņu slavēšanas grupa.
Lūgšanu brokastis rīko Ikšķiles evaņģēliski luteriskas draudze sadarbībā ar Ikšķiles
pilsētas pārvaldi.
Lūgšanu brokastu laikā vienmēr tiek vākti ziedojumi labam mērķim. Mūsu lūgšanu
brokastīs lūdzam ziedot Ikšķiles dievnamiem, lai mūsu pilsētā Dieva nami būtu skaisti,
būtu pieejami un apliecinātu ticību Dievam. Saziedotos līdzekļus sadalīsim līdzīgās
daļās un nodosim draudzēm, kuras tos uztur.
Par dalību Lūgšanu brokastīs aicinām sazināties ar Anitu Vītolu 26434693.23. septembrī 11.00 Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā Svētā Meinarda baznīcā notiks
pirmās Ikšķiles pilsētas Lūgšanu brokastis.
Lūgšanu brokastīs aicinām Ikšķiles pilsētas iestāžu un uzņēmumu vadītājus, Ogres
novada Domes deputātus, Ikšķilē pārstāvēto kristīgo konfesiju draudžu garīdzniekus,
sabiedrības līderus un vadītājus, uzņēmējus, mediķus, māksliniekus un sportistus, bez
kuriem nav iedomājama Ikšķiles pilsētas labklājība.
Lūgšanu brokastis kalpo par stiprinājumu, iepriecinājumu un jaunu cerību ikvienam
vadītājam un cilvēkam, uz kura pleciem gulstas atbildība. Lūgšanu brokastīs satiekas
reliģiskie un sabiedrības pārstāvji, lai sajustu mieru, pārdomātu savu esamību,
sadzirdētu viens otru un vienotos kopējā lūgšanā.
Par Lūgšanu brokastu devīzi šoreiz izraudzīts citāts no apustuļa Pētera 1. vēstules 2:5 “
Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu...”
Lūgšanu brokastis notiks Ikšķiles ev. lut. Sv.Meinarda baznīcas pirmā stāva
sadraudzības zālē. To vadīs un ievada uzrunu sacīs Ikšķiles evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, bet norisei cauri
vadīs draudzes svētdienas skolas vadītāja Anita Vītola. Iedvesmojošas dzīves liecības
sniegs interesanti un pazīstami cilvēki, kā mūsu draudzes loceklis, Latvijas Zinātņu
Akadēmijas prezidents un Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis Ivars Kalviņš.
Lūgšanu brokastīs muzicēs Ogres luterāņu slavēšanas grupa.
Lūgšanu brokastis rīko Ikšķiles evaņģēliski luteriskas draudze sadarbībā ar Ikšķiles
pilsētas pārvaldi.
Lūgšanu brokastu laikā vienmēr tiek vākti ziedojumi labam mērķim. Mūsu lūgšanu
brokastīs lūdzam ziedot Ikšķiles dievnamiem, lai mūsu pilsētā Dieva nami būtu skaisti,
būtu pieejami un apliecinātu ticību Dievam. Saziedotos līdzekļus sadalīsim līdzīgās
daļās un nodosim draudzēm, kuras tos uztur.
Par dalību Lūgšanu brokastīs aicinām sazināties ar Anitu Vītolu 26434693.23. septembrī 11.00 Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā Svētā Meinarda baznīcā notiks
pirmās Ikšķiles pilsētas Lūgšanu brokastis.
Lūgšanu brokastīs aicinām Ikšķiles pilsētas iestāžu un uzņēmumu vadītājus, Ogres
novada Domes deputātus, Ikšķilē pārstāvēto kristīgo konfesiju draudžu garīdzniekus,
sabiedrības līderus un vadītājus, uzņēmējus, mediķus, māksliniekus un sportistus, bez
kuriem nav iedomājama Ikšķiles pilsētas labklājība.
Lūgšanu brokastis kalpo par stiprinājumu, iepriecinājumu un jaunu cerību ikvienam
vadītājam un cilvēkam, uz kura pleciem gulstas atbildība. Lūgšanu brokastīs satiekas
reliģiskie un sabiedrības pārstāvji, lai sajustu mieru, pārdomātu savu esamību,
sadzirdētu viens otru un vienotos kopējā lūgšanā.
Par Lūgšanu brokastu devīzi šoreiz izraudzīts citāts no apustuļa Pētera 1. vēstules 2:5 “
Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu...”
Lūgšanu brokastis notiks Ikšķiles ev. lut. Sv.Meinarda baznīcas pirmā stāva
sadraudzības zālē. To vadīs un ievada uzrunu sacīs Ikšķiles evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, bet norisei cauri
vadīs draudzes svētdienas skolas vadītāja Anita Vītola. Iedvesmojošas dzīves liecības
sniegs interesanti un pazīstami cilvēki, kā mūsu draudzes loceklis, Latvijas Zinātņu
Akadēmijas prezidents un Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis Ivars Kalviņš.
Lūgšanu brokastīs muzicēs Ogres luterāņu slavēšanas grupa.
Lūgšanu brokastis rīko Ikšķiles evaņģēliski luteriskas draudze sadarbībā ar Ikšķiles
pilsētas pārvaldi.
Lūgšanu brokastu laikā vienmēr tiek vākti ziedojumi labam mērķim. Mūsu lūgšanu
brokastīs lūdzam ziedot Ikšķiles dievnamiem, lai mūsu pilsētā Dieva nami būtu skaisti,
būtu pieejami un apliecinātu ticību Dievam. Saziedotos līdzekļus sadalīsim līdzīgās
daļās un nodosim draudzēm, kuras tos uztur.
Par dalību Lūgšanu brokastīs aicinām sazināties ar Anitu Vītolu 26434693.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!