mācītāja ciemošanās Vācijas neatkarīgajā luterāņu Baznīcā

No 14. līdz 21. martam mūsu draudzes mācītājs ciemojās Vācijas neatkarīgās evaņģēliski luteriskās Baznīcas (SELK) draudzēs. Vizītes galvenais mērķis bija sniegt Madonas, Ikšķiles un Jūrmalas iecirkņu mācītājiem iespēju apgūt mums līdzīgās Baznīcas draudžu administrācijas pieredzi un mācīties no emeritētā bīskapa Jobsta Šones mācītāja garīgās dzīves dziļumus. Lai gan, ne tikai...

Viena vizītes daļa bija kādas no SELK draudzes praktiska iepazīšana. Mācītājs Dzintars Laugalis ciemojās Lahendorfas un Celles draudzēs, kurās kalpo Lahendorfā dzīvojošs mācītājs Markuss Millers. Ciemošanaās laikā iznāca piedalītes Konfirmācijas mācības nodarbībā, svētdienas skolotāju apmācībā, svētdienas skolas nodarbībā un dievkalpojumos.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode