Māmiņu tikšanās draudzes namā 28.oktobrī, 11.00

Piektdien, 28.oktobrī, 11.00 notiks Māmiņu tikšanās.

Draudzes namā otro rezi sapulcēsies jaunās māmiņas, lai padalītos ar pieredzi un gūtu vērtīgas atziņas, kā arī lai būtu garīgā vidē, kas stiprinātu un atbalstītu.

Šajā reizē tēma būs par sievietes redzējumu un lomu saskaņā ar Bībeli un kristīgo pasaules uzskatu.

Līdzi jāņem sedziņa, ko paklāt mazajam, lai ērtāk pa grīdu dzīvoties un maiņas apavi vai vienkārši siltas zeķes. Var paņemt līdzi arī cienastu. Ja ir kādi jautājumi, droši griezieties pie Anitas Vītolas pa tālruni 26151814, vai rakstot e-pastu vitola.anita@gmail.com.

Mīļās māmiņas, esiet laipni aicinātas uz mūsu tikšanos!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode