Māmiņu rīts sestdienā 16.novembrī pl. 10:00

Ar sestdienu, 16.novembri, māmiņu rīts būs arī sestdienā, vienu reizi mēnesī. Uz šo tikšanos esiet aicinātas atstāt mazos tētiem un citiem mīļajiem ģimenes locekļiem. Galvenais uzsvars ir, lai vairāk varētu koncentrēties uz tikšanās tēmu. Tikšanās plāns būs lūgšana => lekcija ar mācītāja komentāriem =>garīgs vingrinājums => sadraudzība.

16.novembra tikšanās tēma būs "Atrast Dievu it visur". Materiāls tiks smelts no Džeimsa Mārtina grāmata Jezuīta ceļvedis (gandrīz) visā. Būs arī neliels praktisks garīgais vingrinājums, kuru vadīs draudzes mācītājs Dzintars Laugalis.
Aicināta ir jebkura sieviete, kuru interesē šī tēma. Ļoti gaidīsim!

 

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode